නිෂ්පාදන

 • Vienna Office Cabinets

  වියානා කාර්යාල කැබිනට්

  නම: කාර්යාල කැබිනට් ආකෘතිය: වියානා මූලික ද්‍රව්‍ය: කැබිනට් දොර සඳහා ඊ 1 මට්ටමේ පරිසර හිතකාමී මධ්‍යම ඝනත්ව ෆයිබර්බෝඩ් භාවිතා කරන අතර ඊ 1 මට්ටමේ පරිසර හිතකාමී අංශු පුවරුව භාවිතා කරන අතර ity නත්වය කිලෝග්‍රෑම් 700 ට වඩා වැඩි වන අතර තෙතමනය තෙතමනය-ප්‍රතිරෝධී, කෘමි හානි සහ ප්‍රති-විඛාදන රසායනික ප්‍රතිකාර සමඟ අන්තර්ගතය 10% ට වඩා අඩු ය; අවසන් කරන්න: සියලුම පුවරු දෙපස පළමු මට්ටමේ walnut ආවරණයක් සමඟ අලවා ඇති අතර එය මිලිමීටර් 0.6 ක් ඝනකම හා සමාන වේ ...
 • Bugatti Office Cabinets

  බුගාටි කාර්යාල කැබිනට්

  නම: කාර්යාල කැබිනට් ආකෘතිය: බුගාටි පදනම් ද්‍රව්‍ය: කැබිනට් දොර සඳහා ඊ 1 මට්ටමේ පරිසර හිතකාමී මධ්‍යම ඝනත්ව ෆයිබර්බෝඩ් භාවිතා කරන අතර ඊ 1 මට්ටමේ පරිසර හිතකාමී අංශු පුවරුව භාවිතා කරන අතර ඝනත්වය කිලෝග්‍රෑම් 700 ට වඩා වැඩි වන අතර තෙතමනය තෙතමනය-ප්‍රතිරෝධී, කෘමි හානි සහ ප්‍රති-විඛාදන රසායනික ප්‍රතිකාර සමඟ අන්තර්ගතය 10% ට වඩා අඩු ය; අවසන් කරන්න: සියලුම පුවරු දෙපස පළමු මට්ටමේ walnut ආවරණයක් සමඟ අලවා ඇති අතර එය මිලිමීටර් 0.6 ක් ඝණකම සහ ඕ ...
 • Beier Office Cabinets

  බියර් කාර්යාල කැබිනට්

  නම: කාර්යාල කැබිනට් ආකෘතිය: බියර් පදනම් ද්‍රව්‍ය: කැබිනට් දොර සඳහා ඊ 1 මට්ටමේ පරිසර හිතකාමී මධ්‍යම ඝනත්ව ෆයිබර්බෝඩ් භාවිතා කරන අතර ඊ 1 මට්ටමේ පරිසර හිතකාමී අංශු පුවරුව භාවිතා කරන අතර ity නත්වය කිලෝග්‍රෑම් 700 ට වඩා වැඩි වන අතර තෙතමනය තෙතමනය-ප්‍රතිරෝධී, කෘමි හානි සහ ප්‍රති-විඛාදන රසායනික ප්‍රතිකාර සමඟ අන්තර්ගතය 10% ට වඩා අඩු ය; අවසන් කරන්න: සියලුම පුවරු දෙපස පළමු මට්ටමේ walnut ආවරණයක් සමඟ අලවා ඇති අතර එය මිලිමීටර් 0.6 ඝනකම සහ පළල මිලිමීටර් 200 ට සමාන හෝ ඊට වැඩි ...
 • YMG Storage Cabinet

  YMG ගබඩා කැබිනට්

  නම: ගබඩා කැබිනට් මාදිලිය: වයිඑම්ජී මූලික ද්‍රව්‍ය: මිලිමීටර් 0.8 ට සමාන හෝ ඊට වැඩි ඝණකම සහිත අයි-මට්ටමේ විද්‍යුත් විච්ඡේදක වානේ තහඩු භාවිතා කෙරේ. මතුපිට ද්‍රව්‍ය: උසස් තත්ත්වයේ ප්ලාස්ටික් කුඩු භාවිතා කරන අතර එයට ඒකාකාර හා සියුම් අංශු, ඒකාකාර වර්‍ණය සහ තදින් ඇලීම ඇත. දෘඩාංග උපාංග: ආනයනය කරන ලද මල නොබැඳෙන වානේ අගුල් මෘදු ආලෝකයෙන් ඉසින ලද පයු භාවිතා කරයි. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය: හැඩ ගැස්වූ සහ වෑල්ඩින් කරන ලද වැඩ කොටස් → ඇසිඩ් අච්චාරු දැමීම සහ මලකඩ ඉවත් කිරීම → සැහැල්ලු උදාසීන කිරීම → ජලය සේදීම → ඇල්කා ...
 • KMG Office Drawers

  KMG කාර්යාල ලාච්චු

  මූලික ද්‍රව්‍ය: මිලිමීටර් 0.8 ට සමාන හෝ ඊට වැඩි thickness ණකම සහිත I- මට්ටමේ විද්‍යුත් විච්ඡේදක වානේ තහඩු භාවිතා කෙරේ. මතුපිට ද්‍රව්‍ය: උසස් තත්ත්වයේ ප්ලාස්ටික් කුඩු භාවිතා කරන අතර එයට ඒකාකාර හා සියුම් අංශු, ඒකාකාර වර්‍ණය සහ තදින් ඇලීම ඇත. දෘඩාංග උපාංග: ආනයනය කරන ලද මල නොබැඳෙන වානේ අගුල් මෘදු ආලෝකයෙන් ඉසින ලද පයු භාවිතා කරයි. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය: අච්චු සහ වෑල්ඩින් කරන ලද වැඩ කොටස් → ඇසිඩ් අච්චාරු දැමීම සහ මලකඩ ඉවත් කිරීම → සැහැල්ලු උදාසීන කිරීම → ජලය සේදීම → ක්ෂාර සේදීම සහ තෙල් ඉවත් කිරීම → ජලය ...
 • GW Office Drawers

  GW කාර්යාල ලාච්චු

  නම: කාර්යාල ලාච්චු ආකෘතිය: GW මූලික ද්‍රව්‍ය: මි.මී. 0.8 ට සමාන හෝ ඊට වැඩි ඝණකම සහිත I- මට්ටමේ විද්‍යුත් විච්ඡේදක වානේ තහඩු භාවිතා කෙරේ. මතුපිට ද්‍රව්‍ය: උසස් තත්ත්වයේ ප්ලාස්ටික් කුඩු භාවිතා කරන අතර එයට ඒකාකාර හා සියුම් අංශු, ඒකාකාර වර්‍ණය සහ තදින් ඇලීම ඇත; දෘඩාංග සවිකිරීම්: ආනයනය කරන ලද මල නොබැඳෙන වානේ අගුල් මෘදු ආලෝකයෙන් PU ඉසිනු භාවිතා කරයි. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය: හැඩ ගැස්වූ සහ වෑල්ඩින් කරන ලද වැඩ කොටස් → ඇසිඩ් අච්චාරු දැමීම සහ මලකඩ ඉවත් කිරීම → සැහැල්ලු උදාසීන කිරීම → ජලය.
 • Bugatti Office Desk

  බුගාටි කාර්යාල මේසය

  නම: කාර්යාල මේසයේ ආකෘතිය: බුගාටි පදනම් ද්‍රව්‍ය: ඊ 1 මට්ටමේ පරිසර හිතකාමී අංශු පුවරුව භාවිතා කරන අතර ඝනත්වය 700kg/m3 ට වඩා වැඩි වන අතර තෙතමනය-සාක්‍ෂිය, කෘමි ආරක්‍ෂක සහ විරෝධී වීමෙන් පසු තෙතමනය 10% ට වඩා අඩුය. විඛාදන රසායනික ප්‍රතිකාර; අවසන් කරන්න: ආනයනය කරන ලද ගිනි ආරක්‍ෂිත පැනල් නිමාව භාවිතා කරයි, හොඳ ඇස්ටිග්මැටිස්වාදයක් ඇති අතර ඇස් වලට උත්තේජනය අවම කළ හැකි අතර, එයට ආර්පීඑම් 7200 ක ඇඳීමේ ප්‍රතිරෝධයක් සහ ස්ථාවර අභ්‍යන්තර හා බාහිර දශම ...
 • Vienna Office Desk

  වියානා කාර්යාල මේසය

  නම: කාර්යාල මේසයේ ආකෘතිය: වියානා මූලික ද්‍රව්‍ය: ඊ 1 මට්ටමේ පරිසර හිතකාමී අංශු පුවරුව භාවිතා කරන අතර ඝනත්වය 700kg/m3 ට වඩා වැඩි වන අතර තෙතමනය-සාක්‍ෂිය, කෘමි ආරක්‍ෂක සහ විරෝධී වීමෙන් පසු තෙතමනය 10% ට වඩා අඩුය. විඛාදන රසායනික ප්‍රතිකාර; අවසන් කරන්න: ආනයනය කරන ලද ගිනි ආරක්‍ෂක පැනල් නිමාව භාවිතා කරයි, හොඳ ඇස්ටිග්මැටිස්වාදයක් ඇති අතර ඇස් වලට උත්තේජනය අවම කළ හැකි අතර, එයට ආර්පීඑම් 7200 ක ඇඳීමේ ප්‍රතිරෝධයක් සහ සමබරතාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා ස්ථාවර අභ්‍යන්තර හා බාහිර ආතතියක් ඇත; ...
 • KO Office Desk

  කෝ කාර්යාල මේසය

  නම: කාර්යාල මේස ආකෘතිය: කේඕ මූලික ද්‍රව්‍ය: ඊ 1 මට්ටමේ පරිසර හිතකාමී අංශු පුවරුව භාවිතා කරන අතර ඝනත්වය 700kg/m3 ට වඩා වැඩි වන අතර තෙතමනය-සාක්‍ෂිය, කෘමි ආරක්‍ෂක සහ විරෝධී වීමෙන් පසු තෙතමනය 10% ට වඩා අඩුය. විඛාදන රසායනික ප්‍රතිකාර; අවසන් කරන්න: ආනයනය කරන ලද ගිනි ආරක්‍ෂක පැනල් නිමාව භාවිතා කරයි, හොඳ ඇස්ටිග්මැටිස්වාදයක් ඇති අතර ඇස් වලට උත්තේජනය අවම කළ හැකි අතර, එයට ආර්පීඑම් 7200 ක ඇඳීමේ ප්‍රතිරෝධයක් සහ සමබරතාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා ස්ථාවර අභ්‍යන්තර හා බාහිර ආතතියක් ඇත; දාරය ...
 • Fixed Desks and Chairs

  ස්ථාවර මේස සහ පුටු

  1. ආසන සහ පසුපස පෙන: ආසන පෙන ඒකාබද්ධව සෑදී ඇති අතර එහි ඇතුළත විශේෂ වසන්ත වානේ ව්‍යුහයක් ඇත, සහ ආසන පෙන ඝනත්වය 50kg/m3, පිටුපස පෙන ඝනත්වය 50kg/m3, හැඩය සැලසුම් කර ඇත්තේ ergonomic මිනිසා අනුව ය ශරීර වක්‍රය සහ රාමුව මුද්‍රා තබා, වෑල්ඩින් කර, ඒකාබද්ධ කර උසස් තත්ත්වයේ වානේ තහඩු වලින් සාදා ඇත. ආසන පෙන ප්‍රමාණය 720mm දිග ​​* 500mm පළල වන අතර පිටුපස පෙන ප්‍රමාණය 880mm දිග ​​* 500mm පළල වේ. ආසන සහ පසුපස තහඩුව: එය වෘත්තීයමය වශයෙන් නිර්මාණය කර ඇත, ඉහළ භාවිතා කරයි ...
 • Competitor Fixed Desks and Chairs

  තරඟකරු ස්ථාවර මේස සහ පුටු

  නම: ස්ථාවර මේස සහ පුටු මාදිලිය: තරඟකරුවාගේ සම්මත වින්‍යාස විස්තරය: 1. අඩි නැමී, වෑල්ඩින් කර 2mm ඝන වානේ තහඩු වලින් සෑදී ඇත, 6mm ඝණකම සහිත වානේ තහඩුව පහළ තහඩුව ලෙසද, ඉහළ ආධාරක සම්බන්ධකය 6mm වලින්ද සාදා ඇත ඝන වානේ තහඩු, මතුපිට රිදී වැලි වර්ණයෙන් ඉසින අධික උෂ්ණත්ව විද්‍යුත් ස්ථිතික කුඩු වලට යටත් වේ; පැති සැරසිලි ආවරණය ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහයෙන් සාදා ඇති අතර මතුපිට ඔක්සිකරණය වේ. 2. ආසන ① ආසන තහඩුව: එය තද පීඩනයකින් ...
 • Ferrari Fixed Desks and Chairs

  ෆෙරාරි ස්ථාවර මේස සහ පුටු

  නම: ස්ථාවර මේස සහ පුටු මාදිලිය: ෆෙරාරි ආසන තහඩුව, පසුපස තහඩුව සහ අලංකාර තහඩුව: 1. ආසන තහඩුව උසස් තත්ත්වයේ බහු ස්ථර පුවරු වලින් සාදා ඇති අතර අධික උෂ්ණත්වයකදී තද පීඩනයකින් යුක්ත වන අතර එය ස්වාභාවික හා පරිසර හිතකාමී ය. සැරසිලි මතුපිටක් සාදා ඇත්තේ පරිසර හිතකාමී ගිනි ආරක්ෂණ පුවරු වලින් වන අතර ඒවා ඇඳීමට ඔරොත්තු දෙන, පැල්ලම් වලට ඔරොත්තු දෙන සහ ශක්තිමත් ප්‍රතිරෝධයක් සහ රැගෙන යා හැකි ධාරිතාවක් ඇත. ආසන පුවරුව 450 ± 2 මි.මී. දිග, 380 ± 2 මි.මී. පළල සහ 15 ± 1 මි.මී. 2. පසුපස තහඩුව සෑදී ඇත්තේ ...
123456 ඊළඟ> >> පිටුව 1/15